Att starta en egen webbyrå

Vill du bestämma över dina arbetsdagar själv? Möjligheten att kunna göra just det är något som lockar många anställda till att starta eget. Arbetar man som utvecklare finns det normalt goda möjligheter att börja frilansa, konsulta eller starta en helt egen webbyrå.

Om man tidigare endast har varit anställd som utvecklare bör man vara beredd på att det inte bara är att köra igång. Ska man starta en egen webbbyrå krävs en del planering och har man inte erfarenhet av företagande sedan innan, är det en del saker man behöver lära sig först. Med det sagt är det något som går alldeles utmärkt för de flesta – det gäller bara att ta sig tiden.

Att arbeta på ett annorlunda sätt

Om du har varit anställd som webbutvecklare har du säkerligen vant dig vid att spendera absoluta merparten av dina arbetsdagar med just det – att utveckla. Att hitta nya kunder, marknadsföra, skriva avtal, sköta ekonomin, göra affärsplaner och sätta upp mål för verksamheten är något som någon annan har tagit hand om. Om du ska starta en egen webbyrå kommer du att behöva ansvara för allt det här själv. Kanske inte är det du som ensamt utför allt detta i praktiken – men det är i alla fall du som behöver se till att det sker.

Kärnan i verksamheten – att göra riktigt bra hemsidor – är något som du kommer att ägna mindre tid åt. För många kanske det här upplevs som en stor nackdel, men vinster i form av större frihet är något som övervinner nackdelarna för dem som väljer att starta eget. Du får helt enkelt mer makt över din situation, på gott och på ont.

Att slå sig fram i konkurrensen

Att starta en webbyrå är att ge sig in i en ganska konkurrensutsatt nisch. För att hitta kunder och slå sig fram i konkurrensen, krävs hårt arbete, god marknadsföring och gärna något som gör att man sticker ut från mängden. Vad som gör att man sticker ut från mängden kan variera kraftigt. Kanske har du till exempel utvecklat många hemsidor för juristfirmor och är således expert på de krav som de ställer på sina hemsidor? Eller så är du expert på konvertering? Många väljer att specialisera sig och erbjuda tilläggstjänster, så som SEO eller konvertering, för att hitta fler kunder.

Den ekonomiska risken

Något som kan hålla många tillbaka när det kommer till att starta eget är att helt enkelt ta klivet. Det här klivet kommer, nästan oavsett hur man gör, att innebära större eller mindre finansiella risker. Att ge upp en stabil inkomst och påbörja en affärsverksamhet från noll kan vara läskigt. Om man har möjlighet är det optimalt om man kan påbörja mycket av arbetet, samtidigt som man fortfarande har kvar sin anställning. Det här innebär givetvis att det blir väldigt mycket jobb under en period, men så bäddar det också för en mjukare övergång till att bli sin egen chef – över sin egen webbyrå. Många som tagit klivet ångrar det inte en sekund.